Przewodnik Sudecki Zofia Wiatrak

Przewodnik Sudecki, Instruktor Ochrony Przyrody.

Przodownik Turystyki Górskiej z uprawnieniami na Góry Świętokrzyskie, Sudety, Beskidy Wschodnie i Zachodnie.

Sekretarz Zarządu Oddziału PTTK w Krotoszynie, członek Klubu Turystyki Rowerowej „Peleton” w Krotoszynie.

Zawodowo: nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Zdunach, opiekun szkolnego koła turystycznego.

Pasje: turystyka, literatura, historia sztuki.

Zapraszam do kontaktu:
Telefon509 533 802